Uutiset

IMG_3105

Liikeenne- ja nopeusmittaukset Kitöntiellä 2021

Kitön tiehoitokunta on hankkinut Viasis nopeusnäytön joka mittaa ja näyttää kaikkien ajoneuvojen nopeuden ja varoittaa ylinopeudesta. Näyttötaulu rekisteröi myös ajoneuvojen lukumäärän molempiin ajosuuntiin. Näyttötaulu siirretään 3-4 viikon välein 50 km/h ja 30 km/h rajoitusalueilla kohtiin joissa ylinopeuksia yleensä havaitaan.

Viasis näyttötaulu tallentaa kaiken mittatiedon ja tulokset julkaistaan myöhemmin tiehoitokunnan kotisivulla. Vastaava mittaus tehtiin kesällä 2019 rajoitetun aikajakson aikana. Tuloksiin voi tutustua kotisivulla.

Vuosikokouksen pöytäkirja

Tiehoitokunnan vuosikokouksen 12.6. pöytäkirja liitteineen on luettavissa osiossa Dokumentit. Salasana on postitettu kiinteistönomistajille kokouskutsun yhteydessä.

Kitön tiehoitokunnan vuosikokous 12.6.2021 Byarsborgilla

Kitön tiehoitokunnan vuosikokous lauantaina 12.6.2021 klo. 11.00 voidaan vallitsevien rajoitusten puitteissa järjestää terveysturvallisesti ainoastaan fyysisenä kokouksena Byarsborgilla. Turvallisuusväli 2 metriä on pidettävä ja kasvomaski on pakollinen. Kokouskutsu on lähetetty aikaisemmin ja kokousasiakirjat löytyvät tiehoitokunnan nettisivuilta osiosta Dokumentit. Salasana löytyy kokouskutsusta.
Hallitus.