Nyheter

Årsmötets protokoll

Väglagets årsmöte hölls den 11.5.2022 kl. 10.00 på Byarsborg, Storuddsvägen 20, Spjutsund. Mötesdokumenten och protokollet återfinns under fliken Dokument. Lösenordet återfinns i kallelse som sändts till delägarna.

Löparö bro

Löparö bro kommer att förnyas under denna vår. Ombyggnaden kommer att omfatta renovering av brofästen och ett helt nytt brolock av typ limbalksbro. Arbetet startar vecka 10 och skall vara färdigt i maj 2022. En grusbank norr om bron skall fungera som tillfällig bro för normal trafik.
Bifogat bilder av arbetets framskridande.
Löparö bro 9.3.2022

9.3.2022

Löparö bro 9.3.2022

11.3.2022

Löparö bro 16.3.2022

16.3.2022

Löparö bro 23.3.2022

23.3.2022

Löparö bro 5.4.2022

5.4.2022

Fortkörning på Kitövägen är en risk i trafiken (17.1.2021)

Trafikmätning Kitö 2021 (PDF)