Nyheter

IMG_3105

Protokollet för årsmöte 2019

Protokollet för väglagets årsmöte 2019 med bilagor hittas på väglagets webbplats under dokument. Lösenordet finns på kallelsen som postats till delägarna.