Nyheter

Årsmötets protokoll

Väglagets årsmöte hölls den 10.6.2023 kl. 10.00 på Byarsborg, Storuddsvägen 20, Spjutsund. Mötesdokumenten och protokollet återfinns under fliken Dokument. Lösenordet återfinns i kallelse som sändts till delägarna.

Fortfarande höga hastigheter på Kitövägen 2022 (25.5.2023)

Hastighetsbegränsningarna på Kitövägen överskreds regelbundet. På avsnittet Näset har hastigheterna i medeltal sjunkit något, men fortfarande uppmättes alarmerande höga topphastigheter. Vid Strömmarna, där vägen är smalare och sikten begränsad, är andelen bilister som överskrider hastighetsbegränsningen fortfarande beklagligt stor.
Trafikmätningens resultat 2022 (PDF)