Nyheter

IMG_3105

Årsmötets protokoll

Protokollet för Kitö vägs årsmöte 5.9.2020 finns under fliken Dokument. Lösenordet har meddelats delägarna i samband med kallelsen till årsmötet.

Trafikmätning på Kitövägen sommaren 2019

Trafikräkning och hastighetsmätning gjordes under två veckor vid två olika mätpunkter vid Kitövägen. Ett sammandrag av mätningarna och resultaten kan studeras här.