Delägaruppgifter och tungtransport

En delägare i väglaget kan med hjälp av nedanstående blankett uppdatera sina vägdelägaruppgifter eller anmäla tungtransport. Uppgifterna frömedlas elektroniskt till väglaget, vars representant kontaktar delägaren vid behov.