Nyheter

Kallelse till årsmötet

Väglagets årsmöte hålls den 15.6.2024 kl. 10.00 på Byarsborg, Storuddsvägen 20, Spjutsund. Vid mötet behandlas de ärenden som lagen om enskilda vägar påför årsmötet. Mötesdokumenten hittar du under fliken Dokument. Lösenordet återfinns i kallelse som sents till delägarna.

Trafikmätning på Kitövägen sommaren 2023

En trafikräkning och hastighetsmätning gjordes under loppet av två veckor vid två olika mätpunkter vid Kitövägen. Ett sammandrag av mätningarna och resultaten hittar du här. Du hittar dessa och också resultat av trafikmätningar som utförs tidigare i menyn under länken ”Trafikmätningar”.

Årsmötets protokoll

Väglagets årsmöte hölls den 10.6.2023 kl. 10.00 på Byarsborg, Storuddsvägen 20, Spjutsund. Mötesdokumenten och protokollet återfinns under fliken Dokument. Lösenordet återfinns i kallelse som sändts till delägarna.

Fortfarande höga hastigheter på Kitövägen 2022 (25.5.2023)

Hastighetsbegränsningarna på Kitövägen överskreds regelbundet. På avsnittet Näset har hastigheterna i medeltal sjunkit något, men fortfarande uppmättes alarmerande höga topphastigheter. Vid Strömmarna, där vägen är smalare och sikten begränsad, är andelen bilister som överskrider hastighetsbegränsningen fortfarande beklagligt stor.
Trafikmätningens resultat 2022 (PDF)